Buiten kansen

learning (1)Stuur je de leerlingen wel eens naar buiten, om onderzoek te doen of om vragen te stellen? In de omgeving is immers van alles dat goed te gebruiken is: die oude brug waar je leerlingen elke dag langs komen, of dat leegstaande fabrieksgebouw naast de school. Of speel je alleen met die gedachte maar weet je niet waar je moet beginnen en wat er allemaal aan vast zit? Helemaal op je eentje het wiel uitvinden, alsof je nog niet genoeg te doen hebt!

Enkele jaren geleden dachten docenten van vijf netwerkscholen dat ook. Daarom hebben ze toen een netwerk gevormd. Zij hebben daarna van harte hun ervaringen aangeboden, opgedaan in veel projecten binnen én buiten de school, binnen het eigen vak én vakoverschrijdend.

Waarom ze deze moeite deden? Omdat ze ‘superenthousiast’ waren geraakt over deze veelzijdige manier van werken en omdat de vmbo-leerlingen er erg veel van opstaken en er plezier aan beleefden.

Netwerk
hier vind je:

  • de gegevens over de netwerkscholen en de namen van contactpersonen;
  • de geschiedenis van het netwerk;
  • informatie over het scholennetwerk SPOREN.

Werkmateriaal
hier kan je de voorbeelden van lessen, die de netwerkscholen hebben gemaakt, downloaden om te bewerken en te gebruiken. Als een pagina downloads bevat, verschijnen die meestal aan de linkerkant van de pagina onder het menu in een apart tabelletje dat downloads heet.

Hulp en ideeën
op deze bladzijde staan:

  • instrumenten en checklists die door anderen dan docenten gemaakt zijn;
  • de gegevens van ondersteuningsinstellingen;
  • nog niet helemaal uitgewerkte ideeën;
  • verwijzingen naar websites en hulpbronnen.

artikelen
op deze bladzijde staan enkele artikelen over het werken met erfgoed.

bestelblad
op deze bladzijde kunnen publicaties besteld worden

Het ontstaan van het netwerk

In januari 2002 kwamen vertegenwoordigers van zes scholen bijeen in Laren om de eerste ideeën uit te wisselen over werken met en in de cultuurhistorische omgeving. De scholen van dit Netwerk lagen gespreid over Nederland: in Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen, Hellevoetsluis, Laren, Swalmen en Reuver.

De deelnemende scholen boden een doorsnede van de Nederlandse vmbo-scholen: er waren scholen bij met een binnenstadsproblematiek en er waren scholen bij uit een meer landelijke omgeving; er waren scholen bij die tot de ‘traditionele vernieuwers’ horen en scholen die volop bezig waren ‘het nieuwe leren’ vorm te geven. Er was een vakschool bij en er waren scholen met drie sectoren en een veelheid aan afdelings- en intersectorale programma’s. Veel kan ook geleerd worden van Amerikaanse online video lessen, bijvoorbeeld deze online cursus van Bestgedclasses.org.

Activiteiten van het Netwerk

In de loop van de ruim twee jaar dat het netwerk bestaan heeft, is er een tiental bijeenkomsten geweest waarop telkens voorbeelden uit de scholen besproken werden en/of een inhoudelijk of didactisch thema uitgediept werd. In september 2012 maakten vertegenwoordigers van de deelnemende scholen een studiereis naar Liverpool en Boston om daar good practices te bekijken en de Engelse en Amerikaanse voorbeelden naar de Nederlandse situatie te vertalen.

In 2013 moest een van de scholen zich terugtrekken uit het netwerk, omdat de netwerkdoelen toch niet voldoende bleken te passen in de eigen schoolontwikkeling. De vijf andere scholen maakten in de loop van de twee netwerkjaren elk eigen keuzes, passend bij de doelstellingen en tradities van de school. Dit leverde een grote verscheidenheid aan ervaringen op, die door de projectleiders van de diverse scholen te boek zijn gesteld in Buitenkansen. Voor docenten is eenmalig het tijdschrift Magazijn vol buitenkansen verschenen dat is verspreid over alle vmbo-scholen in Nederland.