Elsevier Scholen Ranking

Elk jaar presentaeert het weekblad Elsevier een lijst (oftewel een ranking) die meer dan 40 zogenaamde “Superscholen” laat zien die het beste score in onderzoeken van het weekblad.  Deze Elsevier Scholen Ranking is gebaseerd op onderzoek dat alle Nederlandse middelbare scholen beoordeelt op vier essentiele onderdelen:

 • De onderwijspositie – wat is het niveau van een derde klas leerling in vergelijking met het advies van de basis.
 • De onderbouwsnelheid – in welke tijd voltooien leerlingen de eerste twee klassen (de onderbouw).
 • Succes in de bovenbouw – het percentage van leerlingen dat zonder doublures het eindexamen succesvol afrondt.
 • Gemiddeld cijfer – welk gemiddeld cijfer behalen de leerlingen voor het centraal eindexamen.

Zie ook deze video over het Dongemond College in Made (Noord-Brabant) van een paar jaar geleden:

Het Elsevier onderzoek neemt ook mee welke scholen weinig zittenblijvers hebben, waar de examencijfers het hoogst zijn, en waar leerlingen met advies HAVO alsnog het vwo doen en halen. Ouders die een geschikte of de optimale middelbare school voor hun kroost zoeken hebben veel baat bij dit Elsevier onderoek omdat het weekblad de prestaties van alle scholen die VMBO, HAVO, en VWO onderwijs in Nederland verzorgen onderzoekt en analyseert. Op deze manier presenteert Elsevier Weekblad haar jaarlijke “ranking” voor alle middelbare scholen in Nederland.

Het Elsevier onderzoek in getiteld “Beste Scholen” en is gebaseerd op data verstrekt door de Onderwijs Inspectie die door Elsevier Weekblad op haar eigen manier zijn bewerkt voor publicatie van het onderzoek.

Het rapport van weekblad bevat een overzicht van 41 Nederlandse “Superscholen” die als beste uit alle onderzoeken komen. Alle scholen worden beoordeeld op de vier hierboven vermelde onderdelen en om een “superschool” te zijn, dient een school bijzonder goed op drie van de vier onderdelen te scoren. Reeds sinds het jaar 2000 publiceert Elsevier Weekblad de resultaten van het onderzoek “Beste Scholen”.

Maar er is meer

Het onderzoek is mooi vormgegeven en uistekend uitgewerkt en zeker van belang om mee gewogen te worden bij beslissingen omtrent de middelbare school keuze voor uw kind. Anderzijds is dit onderzoek niet zaligmakend en kunt u zich terrecht af vragen of de best scorende school ook echt de allerbeste school voor uw kind is.

Er kunnen zeker kritische vragen gesteld worden bij de wijze waarop bepaald wordt hoe school 1 betere cijfers behaalt dan school 2 en wat nog veel belangrijker is misschen, is de vraag welke school het beste zal passen bij de wensen en mogelijkheden van uw kind. Zijn er bijvoorbeeld schoolbrede projecten, en er zijn nog meer factoren die een belangrijke rol spelen bij het maken van de juiste keuze. Ik zal er een paar noemen:

 • De grootte van de school
 • De bereikbaarheid van de school (belangrijk bij slecht slecht weer!)
 • Welke vakken biedt de school aan buiten het verplichte curriculum?
 • Hoe is het gesteld met huiswerkbegeleiding?
 • Wat is de school policy t.a.v zorgleerlingen?
 • Hoe gaat de school om met pesten?
 • Hoe is de leerlingenpopulatie demografisch opgebouwd?
 • Zijn er een topsport voorzieningen en leiderschap cursussen?
 • Biedt de school aandacht voor kunst en cultuur?
 • Zijn er voldoende leerkrachten aanwezig of is er personeelstekort?
 • Hoe liggen de verhoudingen tussen het schoolexamen en centraal examen?
 • Welke extra (of vrijwillge) kosten brengt de school in rekening?

Ga open dagen af

Het is zeker van belang het Elsevier onderoek goed te bestuderen, en er zjn nog meer websites die middelbare scholen onderzoeken en met publicaties komen. Nadat u nu veel kennis hebt opgedaan door dit soort onderzoeken te bestuderen, wordt het misschien tijd de scholen die in aanmerking komen, zelf te gaan bezoeken en bekijken. Misschien is het wel in het belang van uw kind om te kiezen voor een school waar meer nadruk ligt op vakken met een meer hands-on benadering in plaats van veel theorie-gericht onderwijs

Alle Nederlandse middelbare scholen organiseren meerdere open dagen voor leerlingen en hun ouders en er zijn ook veel scholen die open lesmiddagen houden. Het vinden van de juiste basisschool voor uw kind was al een opgave, en bij het zoeken naar de juiste middelbare school is nog meer van belang dat uw kind ook een bijzinder goed gevoel bij de school heeft. Zeker op die leeftijd is de sfeer op de school uiterst belangrijk, and het is ten zeerste aan te raden de scholen die in aanmerking komen ook buiten de georganiseerde open dagen te bekijken. Praat vooral ook met de leerlingen van de school die er al langer zitten en ook hun ouders kunnen een belangrijke bron van informatie zijn.