Leadership

Erfgoed Acueel Erfgoed Actueel was opdrachtgever van het netwerk Cultureel Erfgoed in de Leerwegen. Erfgoed Actueel is een projectbureau dat tot taak heeft het gebruik van cultureel erfgoed in het onderwijs te stimuleren. Door het opzetten van diverse netwerken bevordert Erfgoed Actueel de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen en leert de docent meer gebruik te maken van de cultuurhistorische omgeving van de school.

Floriëlle Ruepert: ‘60% van de leerlingen gaat naar het vmbo, een groep waaraan je niet voorbij mag gaan. Dat het gebruik van cultureel erfgoed goed past in de tweede fase van het voortgezet onderwijs hebben we in het netwerk Van buiten leren gezien. Met dit project wilden we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om met vmbo-leerlingen te leren in de cultuurhistorische omgeving. Er zijn zulke rijke leerervaringen uit voortgekomen dat we van mening zijn dat meer scholen dit betekenisvolle leren moeten ervaren. Vandaar dat er verschillende publicaties zijn verschenen en we een nieuw project zijn gestart: Sporen

Cordys-Peter van der Zwaal specialiseert zich in begeleiding van scholen voor voortgezet onderwijs. Hij houdt zich vooral bezig met didactische vernieuwing en hij begeleidt individuen, scholen en netwerken. Van huis uit is hij historicus en hij heeft 25 jaar les gegeven in het voortgezet onderwijs. Dat verklaart voor een deel zijn belangstelling voor het gebruik van Cultureel Erfgoed als Krachtige Leeromgeving. Hij publiceerde eerder Van Buiten Leren (Garant 2001) over het leren in de cultuurhistorische omgeving.

Peter van der Zwaal: ‘de lessen in de school gaan over de wereld buiten de school, wat ligt dan meer voor de hand dan dat je met de leerlingen ook buiten de school laten kijken en onderzoeken. Het leren wordt er zoveel realistischer van! Het heeft ook een belangrijke opvoedende waarde. De leerlingen gaan hun leefomgeving op een heel andere manier bekijken. Ze zien dingen die ze normaal niet zien. De omgeving wordt hun eigen erfgoed.’

CED: Henk Verbeeten ondersteunde het netwerk. Hij is verbonden aan het Centrum Educatieve Dienstverlening (CED) te Rotterdam, een onderdeel van de CED-Groep. De CED-Groep houdt zich onder meer bezig met invoering en begeleiding van onderwijsvernieuwingen, leerlingbegeleiding en onderzoek en ontwikkeling van educatieve producten voor het voortgezet onderwijs en het BVE-veld, voor het primair onderwijs en voor- en vroegschoolse educatie

Henk Verbeeten is ontwikkelingspsycholoog met als specialisatie taalverwerving en leertheorieën. Hij wordt gefascineerd door het gegeven dat jonge mensen – en niet alleen zij – onderwijssituaties, bewust of onbewust, beoordelen op betekenisvolheid en vervolgens in actie komen om er, al dan niet, van of in te ‘leren’. Vandaar ook zijn belangstelling voor cultureel erfgoed als inspiratiebron en uitdagende setting voor krachtige didactische (leer)arrangementen. Hij werkt als innovatie- en organisatieadviseur voor het VO-BVE veld. Zijn ideeen over het gebruik van cultureel erfgoed in het onderwijs beschrijf hij in het artikel Erfgoed als inspiratiebron voor vernieuwend onderwijs.

Links: