Werkmateriaal

De docenten van de vijf scholen hebben in de loop van de twee jaren dat het netwerk actief was allerlei materiaal gemaakt dat in de eigen les of in vakoverstijgende projecten gebruikt is. Het materiaal natuurlijk geschreven voor de eigen omgeving en de eigen school. Het zal in veel gevallen niet direct bruikbaar zijn in andere scholen en in andere gebieden. Het is materiaal is echter goed bruikbaar als bron van inspiratie en het meeste materiaal is als worddocument te downloaden en op de eigen computer te bewerken.

Het Kandinsky College maakte materiaal voor drie vakoverstijgende projectweken voor de 1e, de 2e en de 3e klas bbl-lwo, bbl en kbl.

Wim de Gier, docent geschiedenis van GSG Helinium maakte materiaal dat vooral voor geschiedenis te gebruiken is, maar de werkwijze is ook bij vakken als aardrijkskunde, maatschappijleer, beeldende vakken te gebruiken. Hij maakte ook materiaal voor een studiemiddag met collega’s.

Jolanda van ‘t Klooster en en Lidy Winthorst zijn docenten aardrijkskunde/geschiedenis op College de Brink. Zij werken aan een doorgaande vaardighedenlijn voor deze twee vakken.

Docenten van de vakgroep aardrijkunde/geschiedenis van BC Broekhin afdeling jenaplan in Swalmen en Reuver maakten o.a. onderzoeksopdrachten in Xanten en in Luik. De aanpak van Broekhin heeft verder ook vakoverstijgende elementen.

Jan van de Heuvel maakte voor de projectdagen van het Grafisch Lyceum een serie opdrachten in Rotterdam. Het zijn opdrachten voor de vakken wiskunde, scheikunde, aardrijkskunde/geschiedenis, economie en maatschappijleer of voor een vakoverstijgende aanpak.

Zoek je voorbeelden uit de vakgebieden geschiedenis/aardrijkskunde, kijk dan in het materiaal van GSG Helinium, College de Brink en BC Broekhin. De opdracht ‘alles uit de kast’ van GSG Helinium is ook voor anderen vakken waar gewerkt wordt met voorwerpen goed te gebruiken

Het Kandinsky College

De docenten van het Kandinsky hebben een vaardighedenlijn uitgezet die door de leerjaren heenloopt. In het 1e leerjaar onderzoeken de leerlingen hun eigen stad (Nijmegen) in de jaren daarna steden verder weg.

In het eerste leerjaar gaan de leerlingen in groepjes Nijmegen – hun eigen stad – bezoeken en onderzoeken. Hoe zag Nijmegen er vroeger uit en wat zien we daar nu nog van terug? Hoe ziet Nijmegen er nu uit en wat kunnen we onze bezoekers aanbevelen? De leerlingen verwerken hun ervaringen en informatie, die ze aan de hand van de verplichte vaardigheden binnen de vernieuwde basisvorming hebben verkregen, in een prachtige originele presentatie.

Het tweede leerjaar staat in het teken van “reizen”. De leerlingen bezoeken in groepjes één van de steden, Arnhem, Deventer, Utrecht of Den Bosch. Ze moeten allerlei typische zaken van deze steden gaan verkennen, kopen en meenemen. De eerste twee dagen staan in het teken van een uitgebreide oriëntatie op de stad. Op de derde dag vindt het stadsbezoek plaats. Op de laatste dag wordt alle informatie verwerkt in een eindpresentatie.

De sector zorg en welzijn richt zich op een bezoek aan Amsterdam. De leerlingen van de derde klas werken in groepjes. Ieder groepje kiest een eigen opdracht. Aan de hand van deze opdrachten bereiden de groepjes het bezoek aan de stad voor. In de sector zorg & welzijn neemt men de principes van prestatie leren als uitgangspunt. De leerlingen proberen in de stad uit te zoeken waar bijvoorbeeld ouders of bejaarden naartoe kunnen gaan als ze een uitstapje maken naar de hoofdstad. Binnen dit project komt het beroepsgerichte aspect duidelijk naar voren.

De leerlingen van de derde klas van de sector economie brengen een bezoek aan de bruisende stad Rotterdam. Tijdens de eerste dag op school vindt de voorbereiding op het stadsbezoek plaats. De tweede dag staat in het teken van een bezoek aan de haven van Rotterdam en vervolgens aan de binnenstad van Rotterdam. Het derde leerjaar sluit het project af met het maken van een PowerPoint presentatie. Binnen het project van de sector economie vormt het beroepsgerichte aspect een belangrijk onderdeel.

Werkmaterialen De Brink

De vakgroep aardrijkskunde en geschiedenis van College de Brink in Laren is al enige jaren bezig met omgevingsonderwijs. In het artikel Leren op Straat (link) beschrijven Jolanda van ’t Klooster en Lidy Winthorst hun ervaringen met omgevingsonderwijs. Zij willen in hun vakgroep werken aan een doorgaande lijn voor vaardigheidsonderwijs. Zij maken gebruik van opdrachten die in de les uit te voeren zijn zonder de school te ontregelen.

Op deze site staat het materiaal dat zij ontwikkeld hebben voor de 1e klassen bbl-lwo, bbl en kbl, voor de 2e klassen en voor de 3e klassen

Werkmateriaal Broekhin

De vakgroep aardrijkskunde/geschiedenis organiseert jaarlijks een excursie voor de 1e en 2e klassen vmbo naar o.a. Xanten, in het kader van de Romeinen en in het kader van lessen over de middeleeuwen excursies naar het openluchtmuseum in Bokrijk (B) en naar Luik Er zijn ook onderzoekstochten in de omgeving: in Roermond en een kastelentocht langs de Maas (Kessel-Beesel).

Via deze site – in het downloadmenu links – is een deel van de tocht in het openlucht museum in Bokrijk te downloaden, evenals de onderzoeksttochten in Roermond en naar de kastelen (Kessel – Beesel). Informatie over de tochten naar Xanten en Luik kunt u bij de school krijgen.

Werkmateriaal GLR

Het Grafisch Lyceum Rotterdam heeft als een van de eerste activiteiten binnen het netwerk een projectweek georganiseerd voor een groep leerlingen van de 3e klas van de theoretische leerweg. De ervaringen waren gemengd, zoals in het artikel van Jan van de Heuvel is te lezen.

In de laatste twee jaar heeft de school ervaringen opgedaan met een serie opdrachten voor de 1e en 2e klas bbl/kbl die op diverse plekken in Rotterdam uitgevoerd werden. De opdrachten zijn te vinden op de website van de school en zijn daar telkens voorzien van een uitgebreide inleiding met praktische informatie over de organisatie, de materialen die nodig zijn, de bereikbaarheid etc.